Västervikens båtklubb

Kontakuppgifter till Västervikens båtklubb

Västervikens Båtklubb VBK  
     
Ordförande Joakim Sundqvist  
Hamnkapten Anders Bäckström Kontakt angående båtplatser. 
Kassör Anders Olofsson  Kontakt angående ekonomi och betalningar 
Sekreterare Cecilia Swedmark Kontakt angående protokoll och hemsida 
Klubbmästare 1 Jerry Ek  
Klubbmästare 2/Suppleant Joakim Lidholm   
Revisor/Valberedning  Bengt Lilja  
     
Plusgiro 65 31 71 - 9  
VBK har haft [counter] besökare.