Västervikens båtklubb

Extern kölista

Det finns ett stort intresse för klubbens båtplatser som tyvärr inte är så många. Vi har heller inte så stor omsättning. Normal väntetid kan vara ca 10 år. 

För att få en båtplats i klubben får man ställa sig i en extern kö som enbart är öppen för boende i Mörtnäs. För att hålla kölistan uppdaterad så tar vi ut en liten köavgift på 200 kr per år som betalas till klubbens plusgiro-konto 653171-9 senast den 31 mars innevarande år. Märk inbetalningen med ert namn och "kö"

Vid utebliven betalning utgår vi ifrån att det inte finns  något intresse och stryker respektive namn ur listan.

En översikt över köande finns i 
Extern kölista

Det är viktigt att samtliga personer i kölistan lämnar aktuella kontaktuppgifter: bostads- och mailadress samt telefon. 

Köande som inte kan nås blir förbigångna när det gäller hyra eller tilldelning av plats. 

Tillgängliga platser
Det finns huvudsakligen två sorters platser: de 10 första innanför spången (= nära land) resterande 20 utanför spången, alla platser vid flytbommar. De inre platserna har en bredd på 230 – 291 cm c-c-mått bommar, de yttre standardmått på ca 300 – 310 cm c-c bommar.

Djupet ca 1- 1,5 m på de inre platserna och ca 1,5 – 2 m på de yttre.

Hyra av båtplats
I fall någon båtplats inte disponeras hela eller del av säsong kan den hyras ut till båtplatskön, då erbjudandet går i turordning. Hyresavgift enl. nedan.

Tilldelning av båtplats
När en båtplats blir ledig går erbjudandet till den externa kölistan i turordning. Normalt gäller erbjudandet en av de 10 inre båtplatserna. Genom att man accepterar erbjudandet och betalar inträdesavgift (engångsavgift, se nedan) och båtplatsavgift (årsavgift) blir man medlem i båtklubben. 

Därefter får man tillgång till intern klubbinformation samt möjlighet att ställa sig i internkö för byte av plats.

Byte av plats (enbart klubbmedlemmar)
Önskar ni att ha en större båt än vad er plats tilllåter, finns möjlighet att ställa sig i en internkö för att få en större båtplats. Observera att omsättningen på dessa platser är väldigt liten. 

Vid behov kan man själv kontakta klubbmedlem som har större plats och liten båt angående byte av båtplats för säsongen.

Alla eventuella byten och outnyttjade platser skall meddelas hamnkapten, se nedan.

Övriga Avgifter
Betalning senast den 31 mars innevarande år

Inträdesavgift, 7 000 kr (engångsavgift)
Båtplatsavgift 400 - 600 kr per år
Hyresavgift (av båtplats), 1 600 kr per år

plusgiro-konto 653171-9


Ytterligare upplysningar
Kontakta Styrelsen på mail vbk1935@gmail.com